Er wordt gewerkt aan de nieuwe website van ZINnovate. Heeft u vragen? Neem dan contact op met Mariska den Hoedt via info@zinnovate.eu.